ELEKTROENERGETSKE MREE PDF

PONUDE I PRODAJA ELEKTRO ENERGETSKE OPREME I EX at It’s free! Your colleagues, classmates, and million other professionals are on LinkedIn. POSTAVLJANJE ELEKTRI─îNIH INSTALACIJA I ELEKTROENERGETSKE OPREME Business plans. UNLOCK YOUR FREE BUSINESS PROFILE WEBPAGE!. ELINS. ELEKTROENERGETIKA I ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Free Entry Rate the ELINS: ELEKTROENERGETIKA I ELEKTROENERGETSKE.

Author: Kajar Moogulkree
Country: Belarus
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 11 May 2014
Pages: 154
PDF File Size: 20.6 Mb
ePub File Size: 16.87 Mb
ISBN: 295-9-79019-290-7
Downloads: 79054
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zusho

Oprema za gole i izolirane nadzemne elektroenergetske Home Documents Oprema za gole i izolirane nadzemne elektroenergetske Post on Jun views.

Electric Power Company for Design, Manufacture and ConstructionMarijana avia 4 – Zagreb HROprema za gole i izolirane nadzemne elektroenergetske mree 10, 20 i 35 kV Equipment for bare and insulated overhead electroenergetic networks 11, 22 and 35 kVwww. Polustoljetno iskustvo u razvoju, konstrukciji i proizvodnji ovjesne ispojne opreme za dalekovode i transformatorske stanice, te rezultatiispitivanja i iskustvo iz izgradnje i eksploatacije daju jamstvo kvaliteti,pouzdanosti i funkcionalnosti mfee u pogonu.

Proiz-vodni program ovjesne i spojne opreme te metalnih konstrukcija teme-lji se na vlastitom istraivanju i unapreenju, tj.

STRUJNI I NAPONSKI SENZORI ZA

Proizvodi koji su obuhvaeni proizvodnim programom proizvode se uvlastitim proizvodnim pogonima i pri tome se koriste tehnologije kova-nja, lijevanja, strojne obrade, varenja, pjeskarenja, cinanja, plastificira-nja, kompletae i drugo. Osiguranje kvalitete je organizirano prema odredbama standarda ISO, a to predstavlja angairanost svih uesnika procesa rada tesvih slubi na postizanju kvalitete proizvoda. Our half century long experience in dovelopment, desing and produc-tion of suspension and jinting equipment, testing results and exspe-rience from building and service of transmission lines are a quaranteeof the quality, reliability and functionlity of this equipment.

Production program of suspension and jointing equipment is establi-shed on own research, development and improvement, i. Products from our production program have been manufactured inown production workshops by means of technologies for forging,ca-sting, mechanical processing, welding, sand blasting, hot dip galvani-zing, mounting and other. Quality assurance has been organized according to ISO standardregulations and it includes engagement of all participants in the workprocess as well as all departments to achieve quality assurance.

Ovaj katalog gole nadzemne elektroenergetske mree 10, 20 i 35 kVpredstavlja klasina odnosno tipska rjeenja nosnih ovjeenja, zateznihi odcjepnih zavjeenja te pripadajuu spojnu opremu, koja ve deset-ljeima egzistira u praksi na naim prostorima. Stoga smo glavni nag-lasak stavili na proizvodnju visokonaponske opreme od visokokvalitet-nih materijala, koji ispunjavaju zahtijevanu vrstou u hladnom stanjukao i vrlo dobra elektro-korozijska svojstva.

Katalogom izoliranih nadzemnih elektroenergetskih vodova 10, 20 i 35kV preferiramo steena, vrlo pozitivna iskustva razvijenih industrijskihzemalja, koje su u potpunosti istisnule klasinu srednjenaponsku mre-u s golim vodiima. Prednosti u vrlo visokoj pogonskoj nosivosti, ni-skim trokovima odravanja, ivotnog vijeka, te ekoloko-estetske po-godnosti uvjetovale su da ovaj tip izoliranih srednjenaponskih mreadobije vrlo iroku primjenu.

  ENFERMEDAD DE EBSTEIN PDF

Za ovjesnu i spojnu opremu koja nije obuhvaena katalogom potrebnoje dostaviti zahtjev s odgovarajuom tehnikom dokumentacijom, a natemelju koje se mogu izraditi nacrti i ponude zahtijevane opreme. All necessary testing, developing, type, routine and testing at technicalacceptance are carried out in electro-mechanical and mrfe labora-tories and testing fields.

This catalogue of bare overhead electroenergetic networks 10, 20 and35 kV represents classic or typical solutions for suspension, tensionand branch sets with appertaining jointing equipment, which exist inthir area for many years.

File:GE H series Gas – Wikimedia Commons

Therefore we have put mine accent on theproduction of high voltage accesssories, made of high quality material,which fufill requirement eletroenergetske proof material in the cold state and also ha-ve very good electro-corrosion characteristics.

Catalogue of insulatedoverhead electroenergetic networks 10, 20 and 35 kV implents verypositive experiences of developed industrial countries which comple-tely squeezedout slassic middle voltage networks with bare conduc-tors.

The adventages in very high elekroenergetske capacities, low cost maintenan-ce in the life period and implementation of ecologycal-aesthetic valveswhich are condition for that type insulated middle voltage networks inorder to get wide appreciation.

For suspension and jointing equipment which are stated in this rmee it is necessary to send an inquiry with relevant technical documen-tation as the base for preparation of drawings and complete offer. Al legura [Al alloy]zatezni moment [tightening moment]: Al legura, plastini plat, nehr.

Al legura [Al alloy]abczatitna kapaprotection capkat.

Al legura [Al alloy]21mm pri CIL15ab27,3mm pri CIL18automatska spojnica za izolirane vodie mmautomatic midspan joint for insulated conductors mmkat. Al legura [Al alloy]navoj [coil]: DIN navoj za drvo [thread for wooden]: DIN vijak M12 [bolt M12]: DIN vrue pocinano [hot dip galvanized]nosa izolatora za tri D nosaa izolatora S80kat.

DIN vrue pocinano [hot dip galvanized]nosa izolatora za elektroenergetsoe D nosaa izolatora S80kat.

DIN vrue pocinano [hot dip galvanized]nosa izolatora za dva D nosaa izolatora S80kat. Alumoweld wire – AWMaterijal: Al-alloyvezovi za spajanje vodia i potpornih izolatora 20 kV prema preporuci granskih normi hep-aties for fixing conductor and post insulators 20 kVaccording recomendation of utility hep poz. P1 6,96 – 7,36 2,95 9 0, P1 7,37 – 7,84 2,95 9 0, P1 8,31 8,80 2,95 10 0, P1 8,81 9,50 2,95 11 0, P1 9,91 10,50 2,95 12 0, P1 10,51 11,10 2,95 12 0, P1 11,81 12,50 3,25 12 0, P1 12,51 13,25 3,25 13 0, P1 14,01 14,90 3,25 14 0, P1 14,91 15,40 3,66 14 0, P1 16,01 16,60 3,66 14 0,36kat.

  DISGAEA 3 ABSENCE JUSTICE STRATEGY GUIDE PDF

DIN ]vijak [bolt] M8 i M10 prema [acc. Al-legura DIN [Al-alloy DIN ]dimenzije mm [dimensions]presjek vodia mm2 [conductor cross-section] naziv vodia [code name]promjer vodia[overall diametar] mm broj upreaka al.

Al-legura DIN [Al-alloy DIN ]dimenzije mm [dimensions]broj upreaka[number of compressions]presjek vodia mm2 [conductor cross-section]bhdLDa22a33aa66a6bspojna oprema za spajanje golih i izoliranih vodiakompresione odvojne spojnicecompresion branch jointskat. Al-legura DIN [Al-alloy DIN ]dimenzije mm [dimensions]broj upreaka[number of compressions]presjek vodia mm2 [conductor cross-section]D dh d1b[jointing accessories for connection bare and insulated conductors]11a22a33aa66a6bizolirane strujne stezaljkeinsulated power clampsvijane stezaljke [bolted type clamp]: Al-legura [Al-alloy]potisnuta ploa, vijak [press plate, bolt]: Cu-legura [Cu-alloy]potisnuta ploa, vijak [press plate, bolt]: Al 99,5presjek vodia[conductor cross-section] mm2 broj upreaka[number of compression]dimenzije [dimensions] mm Al – ovalne kompresijske kabelske spojniceAl – oval compression cable jointsL HBkat.

ECupresjek vodia[conductor cross-section] mm2 broj upreaka[number of compression]dimenzije [dimensions] mm Cu – ovalne kompresijske kabelske spojniceCu – oval compression cable jointsL HBkat. Al 99,5presjek vodia[conductor cross-section] mm2 broj upreaka[number of compression]dimenzije [dimensions] mm Al – ovalne kompresione kabelske spojniceza ACSR vodieAl – oval compression cable jointsfor ACSR conductors21LLBHa22a33aa66a6bspojna oprema za spajanje golih i izoliranih vodiakat.

Al 99,5ECu[jointing accessories for connection bare and insulated conductors]11a22a33aa66a6bkat. Al 99,5ECua22a33aa66a6bspojna oprema za spajanje golih i izoliranih vodiakat. Al 99,5 lijevan [cast][jointing accessories for connection bare and insulated conductors]11a22a33aa66a6bkat. EAl 99,5 DIN a22a33aa66a6bspojna oprema za spajanje golih i izoliranih vodiakat.

Oprema za gole i izolirane nadzemne elektroenergetske … ovjesne i spojne opreme za dalekovode

Cu kovano [Cu forged][jointing accessories for connection bare and insulated conductors]11a22a33aa66a6bkat. ECu DIN a22a33aa66a6bspojna oprema za spajanje golih i izoliranih vodiakat.

Cu legura, DIN [Cu alloy, DIN ]promjer Al vodia[Al conductor diameter] mm dimenzije [dimensions] mm koncentrine T spojniceT connecting sleevesd dd1HLotvor kljua s[jointing accessories for connection bare and insulated conductors]11a22a33aa66a6bkat.

Cu legura, DIN [Cu alloy, DIN ]promjer vodia[conductor diameter] d mm dimenzije [dimensions] mm koncentrine kabelske stopiceflat copper connectorsdd1d2Lbotvor kljua meee. Cu legura, DIN [Cu alloy, DIN ]promjer vodia[conductor diameter] d mm dimenzije [dimensions] mm koncentrina kabelska stopicaflat copper connectorsotvor kljua sdLd2d1bkat.

Cu uloak [Cu sheet][jointing accessories for connection bare and insulated conductors]11a22a33aa66a6bkat. Cu uloak [Cu sheet]kat. Cu, DIN udarna glava [driving piece]: Cu, DIN vijci [bolts]: Cu DIN vijci [bolts]:

Author: admin